Kotva
Kalendář akcí
Aktuality
12.1. od 16:00, Amida, Děčín. Více info v Aktuality/Foto
1.1.2020

 

 

 

24.11. 9:00-16:00 Amida, Děčín
12.11.2019

 

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO ŽENY Více info v záložce SEMINÁŘE
6.10.2019

 

Rodinné a syst. konstelace 22.9. od 15hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
11.9.2019

 

Rodinné a syst. konstelace 2.8. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
23.7.2019

 

 

Rodinné a systemické konstelace 12.7. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
3.7.2019

 

Rodinné a systemické konstelace 29.3. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
17.3.2019

 

 

Rodinné a systemické konstelace 18.1. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
2.1.2019

 

 

 

Podzimní rodinné a systemické konstelace 2.11. v Amidě
25.10.2018

Bližší informce k semináři najdete v Aktuality/Foto.

Rodinné a systemické konstelace 28.9. v Amidě
20.9.2018

Bližší informace k najdete v Aktuality/Foto

Seminář pro ženy - energie v nás a kolem nás. Od 14.9.
26.8.2018

Více informací naleznete v seminářích.

Rodinné a systemické konstelace
29.7.2018

Více informací o semináři v Aktuality/Foto.

Informace o metodě najdete v Terapie/Rodinné a systemické konstelace.

 

Jarní Akce - SLEVA na lymfatické masáže
16.4.2018

 

 

 

Jóga pro lymfatický systém 9:00 - 12:30 Amida
24.3.2018

 

Rodinné a systemické konstelaceRodinné a systemické konstelace představují metodu rozvoje osobnosti a sebepoznání.
Mohou nám pomoci pochopit a lépe porozumět tomu co se děje v nás i kolem nás.
Jejich prostřednictvím se můžeme podívat na problémy své a svých blízkých a nahlédnout
jejich příčinu a také cestu k jejich řešení.

Konstelace pomáhají vynést na světlo věci, které jsou pod povrchem problému či situace která nás trápí.
Umožňují nám rozkrýt a zvědomit si vzorce našeho myšlení a jednání, které nám neslouží.
Tyto vzorce si často neseme z naší původní rodiny, některé mohou být předávány i generačně, nebo jsme si je během svého života nevědomky vytvořili. Ty pak formují náš pohled na svět, na to jak myslíme, jednáme, cítíme, jak prožíváme vztah samy k sobě, ke svému zdraví (či nemoci), k práci a životu všeobecně.
Odpovídají na to, proč se nám určité situace stále opakují, nebo proč se nám v určité oblasti nedaří.

Rodinné a systemické konstelace nám umožňují vyléčit emoční zranění, zlepšit náš vztah k sobě samým i vztahy v našem okolí, postavit se do své síly a začít žít náš skutečný potenciál.

Kde všude mohou konstelace pomoci

Vztahy
napjaté, nefunkční či jinak narušené vztahy
v původní rodině - s matkou, otcem, sourozenci
v součastné rodině - problémy s dětmi, mezi partnery. vztahy s rodiči partnera (tchán, tchýně)
v partnerství - nespokojenost v partnerství, rozchody, neschopnost najít si partnera, stále se opakující stejný typ partnera a další...


Zdraví a naše tělo
přináší širší náhled na nemoc, či zdravotní symptom
může pomoci odhalit původní příčinu (spouštěč) nemoci
dědičné nemoci
nespokojenost s naším tělem, vzhledem (např. nadváha)


Práce a finance
napjaté vztahy na pracovišti
nespokojenost v zaměstnání
pocit nenaplnění, ztráta smyslu
pocit nedostatečného ohodnocení a další...

A mnohá další témata......


Jak konstelace probíhají

Konstelace mohou probíhat formou individuální, nebo skupinové

Konstelace ve skupině
Mohou probíhat formou odpoledního, či jednodenního nebo víkendového semináře.
Klient stručně popíše situaci - problém, se kterým přichází a na který by chtěl postavit konstelaci. Na základě toho konstelatér navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli být do konstelace postaveni. Zástupce těchto skutečných osob si klient vybere mezi účastníky a zároveň, také zvolí zástupce za sebe a rozestaví je do prostoru. Dále se posadí a celou konstelaci sleduje.
Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na povrch skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.
Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod jeho povrchem probíhají. Zároveň vychází najevo, důležité a věci často skryté např. zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny, nebo zda v systému někdo důležitý nechybí. Přeskupováním systému, hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy a doplnění o vyloučené, nebo zapomenuté členu (pokud to konstelace odhalí) začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později i celý jeho systém.
Pro účastníky je přítomnost na konstelacích velmi intenzivní a často jim přináší hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Individuální konstelace
Probíhají podobným způsobem jako skupinové. Místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému se zde pracuje se zástupnými symboly (značkami). Klient rozestaví značky na podlahu, jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí.


Pro koho jsou konstelace vhodné
Pro všechny co chtějí nahlédnout příčinu svých problémů a zároveň poznat cestu k jejich řešení.
Pokud jste vyzkoušeli kde-co a cítíte, že podstata stále uniká.


Co je dobré (ne nezbytné) před konstelacemi vědět
Je dobré zjistit (či si v sobě utřídit - rozpomenout se) na zásadní události, ve Vaší rodině (rodu) např. předčasná úmrtí, újmy na majetku, emigrace, psychická onemocnění pokud se v rodině vyskytují (či vyskytovala), zda byl někdo z rodiny vyloučen (tzv. černá ovce rodiny), dědičné choroby, adopce, atd....


Kdy a pro koho nejsou konstelace vhodné
Konstelace nejsou náhradou za zdravotní, psychiatrickou či psychoterapeutickou péči. Pokud jste tedy v psychiatrické péči, či podstupujete, nebo jste krátce po náročném lékařském zásahu, není v součastné chvíli tato metoda pro Vás vhodná. Klient je před konstelacemi vždy seznámen a poučen o podmínkách účasti.