Kotva
Kalendář akcí
Aktuality
12.1. od 16:00, Amida, Děčín. Více info v Aktuality/Foto
1.1.2020

 

 

 

24.11. 9:00-16:00 Amida, Děčín
12.11.2019

 

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO ŽENY Více info v záložce SEMINÁŘE
6.10.2019

 

Rodinné a syst. konstelace 22.9. od 15hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
11.9.2019

 

Rodinné a syst. konstelace 2.8. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
23.7.2019

 

 

Rodinné a systemické konstelace 12.7. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
3.7.2019

 

Rodinné a systemické konstelace 29.3. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
17.3.2019

 

 

Rodinné a systemické konstelace 18.1. od 16hod. v Amidě. Více info. najdete v Aktuality/Foto
2.1.2019

 

 

 

Podzimní rodinné a systemické konstelace 2.11. v Amidě
25.10.2018

Bližší informce k semináři najdete v Aktuality/Foto.

Rodinné a systemické konstelace 28.9. v Amidě
20.9.2018

Bližší informace k najdete v Aktuality/Foto

Seminář pro ženy - energie v nás a kolem nás. Od 14.9.
26.8.2018

Více informací naleznete v seminářích.

Rodinné a systemické konstelace
29.7.2018

Více informací o semináři v Aktuality/Foto.

Informace o metodě najdete v Terapie/Rodinné a systemické konstelace.

 

Jarní Akce - SLEVA na lymfatické masáže
16.4.2018

 

 

 

Jóga pro lymfatický systém 9:00 - 12:30 Amida
24.3.2018

 

Kineziologie One Brain
Kineziologie One Brain nám může pomoci porozumět příčině problému, který nás v životě trápí a následně provést pozitivní změny v našich životech.

Je to metoda, která nás navrací do rovnováhy na úrovni těla, mysli i ducha.

Jejím principem je předpoklad, že negativní zážitky z minulosti nevědomě ovlivňují naší přítomnost. To jak vnímáme sami sebe, jak myslíme, jednáme a jak prožíváme vztahy se svým okolím. Nakolik si věříme a v jakých oblastech o sobě pochybujeme. To vše pak utváří život, jaký žijeme teď.

Průběh kineziologického sezení

Společně vybereme oblast (situaci, vztah, Váš aktuální stav) která je pro Vás náročná či tíživá a kterou byste rádi změnili.
Pomocí svalového testu a specifických korekcí, budeme jemně uvolňovat zablokovanou energii.
Společně najdeme v minulosti situaci či situace, která s Vaším součastným problémem souvisí. Příčiny našich stávajících problémů mohou být paradoxně až v naší dávné minulosti, kdy jsme byli vystaveni situaci, se kterou jsme si nevěděli rady a tato nyní na nevědomé úrovni ovlivňuje naše chování dnes.
Citlivým způsobem pak uvolníme emocionální stres v jeho samé příčině. Skrze pochopení a uvolnění zablokované energie z minulosti pak odstraníme bariéry, které Vás omezují.

Kineziologické sezení může být buď v průběhu či následně doplněno Bachovými esencemi. Tyto esence podporují pozitivní změnu a její následné ukotvení v našem každodenním životě. Více se o Bachových esencích dozvíte zde.

Délka kineziologického sezení je určena náročností tématu, která přicházíte řešit. Nejčastěji se pohybuje mezi 60-90min.

Pomocí kineziologie je možné pracovat jak s dospělými, tak s dětmi. Pokud jsou děti ještě velmi malé, pracuji prostřednictvím maminky.

Možnosti použití kineziologie
Jsou opravdu velice široké a může nám být nápomocná v celé řadě obtíží, problémů a náročných životních situací.

Kde kineziologie může pomoci

Oblast vztahů

Partnerství
- narušené, nefunkční či jinak problematické vztahy ve stávajícím partnerském vztahu
- rozchod či problematické vztahy s bývalými partnery, včetně křivd, nesmíření atd.
- situace kdy partner do našeho života nepřichází, nebo si přitahujeme stále stejný (a pro nás již nevyhovující)typ partnera

Rodina
- problematické vztahy s dětmi, sourozenci, rodiči a prarodiči, včetně širší rodiny, jako rodičů partnera atd.

Oblast osobní roviny - vnímání a prožívání sebe sama
- strachy, fobie, úzkosti, sebepodceňování, problémy s komunikací
- přetížení, stres, nedostatek energie a životního elánu
- obavy z budoucnosti, neschopnost se rozhodnout
- mnohé další stavy naší mysli a emocionálního prožívání, které nás nepodporují a naopak nám v životě tvoří bariéru v plném a radostném prožívání

Významné životní události

Situace, které souvisí s jistým životním milníkem a vyvolávájí v nás obavu, strach či nejistotu a je pro nás těžké se s nimi vyrovnat. Mohou to být například:

- očekávání potomka, strach z porodu a traumata s ním spojené
- svatba jako životní milník, nástup či změna zaměstnání, stěhování
- odchod dětí z domu rodičů
- vážná nemoc v rodině, změna životního stavu, odchod či úmrtí nekoho z blízkých

Pracovní oblast

- problematické vztahy na pracovišti, ať už s kolegy či nadřízenými
- změna či ztráta zaměstnání
- hledání nového zaměstnání, nové perspektivy, životního směřování

Oblast zdraví

Můžeme nahlédnout pod povrch zdravotního symptomu a zjistit psychickou a emocionální příčinu (či spolupříčinu), která se mohla podílet na jeho vzniku. Takto se dá nahlédnout prakticky na jakýkoli zdravotní symptom.
Mezi nejčastější patří:
bolesti hlavy, únava a nedostatek životní energie, přetížení, problémy s usínáním, pohybové problémy (záda, klouby), problémy s váhou, alergie, často se opakující nemoci, častá nemocnost u dětí a mnohé další.

U dětí

Děti tvoří v kineziologii velkou a samostatnou skupinu. Kineziologie zde představuje velmi jemnou a vhodnou metodu, pomocí které lze řešit nejrůznější problémy dětí již od nejútlejšího věku.

U nejmenších dětí, které ještě nejsou schopné při sezení spolupracovat, pracuji s maminkou. Práce skrze maminku je velmi účinná a mám s ní velmi dobré zkušenosti.

Kde kineziologie u dětí nejvíce pomáhá

U nejmenších dětí
- neklidné děti bez zjevné příčiny, časté pláče, přechod z kojení na lahvičku

Předškolní děti
- adaptace na školku, a vše co je s tímto přechodem spojené
- přijetí nového režimu, začlenění do kolektivu
- pláč, vzdor, hyperaktivita

Školní děti
- nástup do školy, začlenění do kolektivu a přijetí navého režimu
- problémy se soustředěním, pamětí
- zlepšení procesu učení a náprava specifických poruch učení

Starší školní děti
- puberta a vše s ní spojené, problematické vztahy s rodiči a s autoritami všeobecně
- vztahy se spolužáky, první lásky, hledání svého místa v životě, party
- tréma, problémy s vyjadřováním, strach se zkoušek atd.